Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skui skole
Ringeriksveien 242
1340 SKUI
Org.nr 974552221
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,3 21,7 22,6 24,8 27,5
Antall elever per årsverk til undervisning 18,5 17,5 17,4 15,7 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,4 84,6 87,4 139,8 157,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 18,9 18,3 10,5 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 17,4 17,5 15,8 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 19,5 19,1 19,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 96,5 97,3 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 718 14 725 15 348 17 176 19 147
Undervisningstimer totalt per elev 40 42 43 47 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no