Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skui skole
Ringeriksveien 242
1340 SKUI
Org.nr 974552221
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 22,6 24,8 27,5 26,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 17,4 15,7 14,0 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,6 87,4 139,8 157,8 96,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 18,3 10,5 8,4 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 17,5 15,8 14,4 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 19,1 19,8 14,9 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 97,3 100,0 96,1 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 725 15 348 17 176 19 147 18 053
Undervisningstimer totalt per elev 42 43 47 53 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no