Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skudeneshavn skole
Dr. Jensens Veg 24
4280 SKUDENESHAVN
Org.nr 975275078
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,2 21,3 20,9 19,4 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 12,7 13,3 13,1 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,2 154,1 84,8 73,8 79,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 7,4 14,2 16,5 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 12,7 13,3 13,1 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 15,2 15,2 15,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 100,0 100,0 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 676 14 100 13 968 13 338 13 566
Undervisningstimer totalt per elev 52 58 56 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no