Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skudenes ungdomsskole
Postvegen 71
4280 SKUDENESHAVN
Org.nr 975275167
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 22,4 16,1 15,2 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 9,7 12,7 13,2 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 163,6 95,5 106,7 95,7 58,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7 8,9 10,1 12,1 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 12,9 16,9 17,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,8 18,8 20,2 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,2 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,4 77,1 85,1 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 528 12 844 9 006 8 750 11 789
Undervisningstimer totalt per elev 75 68 52 50 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no