Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrova skole
Randebekken
8320 SKROVA
Org.nr 974558491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Skrova skole Vågan kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 130,4 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 8,8 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 24 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,0 44,7 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 18,2 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,2 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,4 9,4 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 13,8 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2 15,5 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 12,1 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,8 14,1 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,9 93,6 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 554 84 754 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 98 80 73 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no