Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrova skole
Randebekken
8320 SKROVA
Org.nr 974558491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 554
Undervisningstimer totalt per elev 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no