Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrova skole
Randebekken
8320 SKROVA
Org.nr 974558491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Skrova skole 3,8 4,8 3,3 3,9 4,1
Vågan kommune 11,0 10,8 11,1 11,6 11,4
Nordland fylke 96,1 100,9 104,0 120,2 126,5
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Skrova skole 3,5 3,2 7,1 7,1 6,8
Vågan kommune 5,6 5,6 5,7 4,9 4,8
Nordland fylke 7,4 7,8 7,7 7,6 7,6
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skrova skole 0 0 0 1 0
Vågan kommune 1 1 1 0 1
Nordland fylke 19 25 24 32 33
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skrova skole 0,0 0,0 42,0 52,0 0,0
Vågan kommune 57,7 53,8 54,1 123,8 62,3
Nordland fylke 34,6 28,9 31,0 27,0 27,2
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skrova skole 0,0 0,0 15,0 13,0 0,0
Vågan kommune 9,4 9,6 8,9 3,6 6,8
Nordland fylke 20,3 25,0 23,0 26,6 26,0
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skrova skole 4,2 4,9 11,6 9,5 6,7
Vågan kommune 5,8 5,5 5,8 4,8 5,7
Nordland fylke 9,0 9,4 9,5 8,8 9,0
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skrova skole 3,1 1,5 1,1 5,4 9,2
Vågan kommune 7,1 7,8 7,6 7,0 5,0
Nordland fylke 6,0 7,2 6,3 9,1 9,4
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skrova skole 3,7 4,2 11,4 10,4 11,0
Vågan kommune 8,5 8,3 8,4 7,0 7,6
Nordland fylke 11,0 11,7 11,4 10,7 11,7
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skrova skole 17,2 11,2
Vågan kommune 6,9 6,1
Nordland fylke 10,6 11,1
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skrova skole 15,5 5,5
Vågan kommune 4,8 7,5
Nordland fylke 10,3 11,9
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skrova skole 5,8 18,0
Vågan kommune 10,6 9,3
Nordland fylke 11,6 13,3
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skrova skole 100,0 79,1 100,0 89,9 85,9
Vågan kommune 48,7 63,3 70,4 76,7 73,7
Nordland fylke 84,0 84,7 80,3 83,2 84,7
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Skrova skole 2 451 3 268 2 090 2 554 2 621
Vågan kommune 7 570 7 140 6 551 7 513 7 047
Nordland fylke 65 677 68 282 69 811 81 879 84 714
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Skrova skole 204 218 100 98 105
Vågan kommune 126 128 124 144 147
Nordland fylke 97 94 94 95 95
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no