Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrova skole
Randebekken
8320 SKROVA
Org.nr 974558491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Skrova skole 4,0 3,8 4,8 3,3 3,9
Vågan kommune 115,1 112,7 125,6 130,6 130,4
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Skrova skole 4,2 3,5 3,2 7,1 7,1
Vågan kommune 10,3 10,5 9,1 9,1 8,8
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skrova skole 0 0 0 0 1
Vågan kommune 23 20 29 29 24
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skrova skole 0,0 0,0 0,0 42,0 52,0
Vågan kommune 46,7 54,7 36,7 36,9 44,7
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skrova skole 0,0 0,0 0,0 15,0 13,0
Vågan kommune 19,9 17,6 22,7 22,5 18,2
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skrova skole 3,4 4,2 4,9 11,6 9,5
Vågan kommune 11,3 11,9 10,3 10,2 10,2
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skrova skole 7,1 3,1 1,5 1,1 5,4
Vågan kommune 11,2 11,0 9,8 10,1 9,4
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skrova skole 4,7 3,7 4,2 11,4 10,4
Vågan kommune 13,9 16,5 13,2 14,1 13,8
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skrova skole 17,2
Vågan kommune 15,5
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skrova skole 15,5
Vågan kommune 12,1
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skrova skole 5,8
Vågan kommune 14,1
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skrova skole 84,2 100,0 79,1 100,0 89,9
Vågan kommune 99,2 99,4 91,0 94,9 93,6
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Skrova skole 2 709 2 451 3 268 2 090 2 554
Vågan kommune 73 817 73 217 81 569 84 193 84 754
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Skrova skole 169 204 218 100 98
Vågan kommune 69 68 78 78 80
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no