Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrova skole
Randebekken
8320 SKROVA
Org.nr 974558491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 4,8 3,3 3,9 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 3,5 3,2 7,1 7,1 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 42,0 52,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 15,0 13,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,2 4,9 11,6 9,5 6,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,1 1,5 1,1 5,4 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,7 4,2 11,4 10,4 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 79,1 100,0 89,9 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 451 3 268 2 090 2 554 2 621
Undervisningstimer totalt per elev 204 218 100 98 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no