Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrova skole
Randebekken
8320 SKROVA
Org.nr 974558491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 3,8 4,8 3,3 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 4,2 3,5 3,2 7,1 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 42,0 52,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 15,0 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,4 4,2 4,9 11,6 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 3,1 1,5 1,1 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,7 3,7 4,2 11,4 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,2 100,0 79,1 100,0 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 709 2 451 3 268 2 090 2 554
Undervisningstimer totalt per elev 169 204 218 100 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no