Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrova skole
Randebekken
8320 SKROVA
Org.nr 974558491
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Skrova skole 3,8 4,8 3,3 3,9 4,1
Vågan kommune 123,7 136,4 141,7 142,0 150,8
Nordland fylke 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1 3 204,3
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Skrova skole 3,5 3,2 7,1 7,1 6,8
Vågan kommune 10,0 8,8 8,9 8,5 8,0
Nordland fylke 10,2 9,9 9,8 9,7 9,6
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skrova skole 0 0 0 1 0
Vågan kommune 21 30 30 24 19
Nordland fylke 482 520 563 567 582
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skrova skole 0,0 0,0 42,0 52,0 0,0
Vågan kommune 54,8 37,3 37,5 46,1 58,3
Nordland fylke 58,3 53,7 49,6 49,1 47,2
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skrova skole 0,0 0,0 15,0 13,0 0,0
Vågan kommune 16,9 21,7 21,4 17,0 12,5
Nordland fylke 15,8 16,5 17,7 17,8 18,2
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skrova skole 4,2 4,9 11,6 9,5 6,7
Vågan kommune 11,3 9,9 9,9 9,7 8,8
Nordland fylke 11,1 10,9 10,5 10,5 10,4
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skrova skole 3,1 1,5 1,1 5,4 9,2
Vågan kommune 10,6 9,7 9,9 9,3 9,2
Nordland fylke 11,6 11,4 11,6 11,5 11,2
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skrova skole 3,7 4,2 11,4 10,4 11,0
Vågan kommune 15,7 12,8 13,6 13,2 13,6
Nordland fylke 14,2 14,2 13,8 13,8 13,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skrova skole 17,2 11,2
Vågan kommune 14,6 12,6
Nordland fylke 12,7 12,5
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skrova skole 15,5 5,5
Vågan kommune 11,4 14,9
Nordland fylke 13,9 14,1
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skrova skole 5,8 18,0
Vågan kommune 13,8 13,5
Nordland fylke 15,0 14,7
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skrova skole 100,0 79,1 100,0 89,9 85,9
Vågan kommune 94,6 88,8 93,1 92,3 94,3
Nordland fylke 94,7 92,5 92,6 93,1 94,2
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Skrova skole 2 451 3 268 2 090 2 554 2 621
Vågan kommune 80 787 88 709 90 744 92 267 98 095
Nordland fylke 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804 2 043 816
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Skrova skole 204 218 100 98 105
Vågan kommune 71 80 80 83 89
Nordland fylke 70 72 73 73 74
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no