Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrim ungdomsskole
Fleischers Vei 12
3615 KONGSBERG
Org.nr 975284689
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 26,0 25,3 27,2 24,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,3 10,0 9,7 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,4 197,2 104,1 100,5 101,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 4,2 8,6 8,0 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 12,4 13,3 12,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 19,3 20,3 22,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 210 15 124 14 820 14 820 13 121
Undervisningstimer totalt per elev 60 70 66 68 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no