Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skreia ungdomsskole
Skolevegen 15
2848 SKREIA
Org.nr 975290638
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,7 29,6 28,6 25,8 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,8 9,8 9,8 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,5 50,2 61,4 76,4 92,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 16,1 13,5 10,7 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,1 13,1 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,1 18,0 15,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 96,1 92,7 100,0 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 529 15 988 15 822 14 084 12 859
Undervisningstimer totalt per elev 64 67 67 67 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no