Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skreia ungdomsskole
Skolevegen 15
2848 SKREIA
Org.nr 975290638
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,3 27,7 29,6 28,6 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,3 9,8 9,8 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,5 53,5 50,2 61,4 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 16,4 16,1 13,5 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 13,7 13,1 13,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 18,2 18,1 18,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 96,0 96,1 92,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 994 15 529 15 988 15 822 14 084
Undervisningstimer totalt per elev 67 64 67 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no