Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skrautvål Montessoriskole Sa (privat)
Skrautvålsvegen 624
2917 SKRAUTVÅL
Org.nr 893945652
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skrautvål Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Lagt ned
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,8 2,7 2,7 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 10,5 12,5 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 9,7 7,9 9,4 14,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 121,9 124,1 126,9 46,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 12,9 15,3 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 30,5 35,6 25,1 10,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 96,0 96,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 900 1 900 1 900 3 042
Undervisningstimer totalt per elev 58 70 59 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no