Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skranevatnet skole
Sandslivegen 98
5254 SANDSLI
Org.nr 979276028
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 47,0 43,5 45,2 53,2 51,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 16,4 15,6 13,0 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 6 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,0 162,6 172,6 110,7 302,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 8,8 8,1 10,7 3,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 18,2 17,0 14,1 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 19,3 18,7 15,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,1 24,1 21,9 18,9 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 890 26 707 28 330 33 995 33 157
Undervisningstimer totalt per elev 45 43 45 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no