Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skram skule
Gate 3 65
6700 MÅLØY
Org.nr 975276791
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 19,8 19,8 22,6 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,9 10,6 11,6 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 8 9 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,4 39,2 25,0 26,6 41,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,9 24,0 40,4 41,2 23,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,0 10,8 11,8 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 11,6 13,6 14,0 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,5 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,3 89,3 87,4 87,2
Lærertimer som gis til undervisning 13 772 13 912 13 912 15 730 17 427
Undervisningstimer totalt per elev 72 75 70 64 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no