Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skram skule
Gate 3 65
6700 MÅLØY
Org.nr 975276791
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 19,8 19,8 19,8 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,3 9,9 10,6 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,3 40,4 39,2 25,0 26,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4 23,9 24,0 40,4 41,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,4 10,0 10,8 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 12,8 11,6 13,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 89,3 89,3 87,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 329 13 772 13 912 13 912 15 730
Undervisningstimer totalt per elev 73 72 75 70 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no