Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skotterud skole
Ilagsvegen 13
2230 SKOTTERUD
Org.nr 975273059
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 24,0 23,3 20,5 20,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 11,8 11,4 12,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,1 96,6 76,5 61,0 64,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 11,0 13,2 18,8 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 11,9 11,7 13,5 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 14,0 13,8 16,1 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,8 100,0 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 728 16 018 15 262 13 666 13 576
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 65 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no