Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skotselv skole
Dalerveien
3330 SKOTSELV
Org.nr 975285057
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Øvre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,2 25,5 22,0 21,6 19,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,5 13,0 12,8 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,6 86,5 78,1 67,8 70,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 11,9 15,1 17,1 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,7 14,9 14,8 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 13,7 14,4 13,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 15,6 18,8 17,3 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 100,0 99,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 591 16 047 14 123 13 774 12 488
Undervisningstimer totalt per elev 58 61 54 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no