Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skotfoss Oppvekstsenter - Avd skole
Kirkebakken 1
3720 SKIEN
Org.nr 975278131
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 9,9 10,4 9,7 10,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 15,4 13,4 13,9 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,7 98,6 63,8 54,2 59,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 13,9 18,8 24,3 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 15,4 13,6 14,0 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 17,4 15,5 14,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,3 96,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 054 6 527 6 905 6 821 7 125
Undervisningstimer totalt per elev 54 48 55 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no