Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skotfoss oppvekstsenter - Avd skole
Kirkebakken 1
3720 SKIEN
Org.nr 975278131
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 10,4 9,7 10,6 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 13,4 13,9 13,8 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,6 63,8 54,2 59,1 54,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 18,8 24,3 21,2 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 13,6 14,0 14,0 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 15,5 14,8 14,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,3 96,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 527 6 905 6 821 7 125 8 130
Undervisningstimer totalt per elev 48 55 53 54 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no