Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skotbu skole
Skotbu
1409 SKOTBU
Org.nr 974593556
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ski kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,4 3,8 3,6 4,0 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,3 16,6 14,2 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,4 73,0 129,3 126,8 264,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,5 16,5 11,5 10,2 5,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,8 16,0 13,6 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,0 16,0 13,6 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 59,0 57,8 59,0 64,2 31,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 365 2 566 2 366 2 705 2 109
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 45 52 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no