Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skonseng skole
Langfjellveien 100
8615 SKONSENG
Org.nr 975287092
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Skonseng skole 7,4 8,0 8,7 10,7 10,7
Rana kommune 269,8 266,0 276,7 278,2 275,9
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Skonseng skole 12,4 12,6 13,1 11,0 10,8
Rana kommune 12,3 12,4 12,1 12,0 11,9
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skonseng skole 1 1 2 2 2
Rana kommune 51 47 52 46 41
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skonseng skole 86,9 76,2 67,1 45,9 46,8
Rana kommune 59,3 63,3 57,6 65,2 71,6
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skonseng skole 13,4 15,3 18,4 22,7 21,9
Rana kommune 19,0 17,9 18,9 16,6 15,0
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skonseng skole 12,5 12,6 13,2 11,1 10,9
Rana kommune 13,7 13,7 12,7 12,5 12,0
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skonseng skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rana kommune 13,5 14,1 15,1 15,6 16,1
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skonseng skole 13,7 15,1 15,8 12,6 12,5
Rana kommune 16,3 16,9 16,4 16,1 16,1
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skonseng skole 12,9 12,8
Rana kommune 15,1 13,9
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skonseng skole 12,2 12,0
Rana kommune 15,0 16,4
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skonseng skole 0,0 0,0
Rana kommune 18,6 19,2
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skonseng skole 98,5 100,0 100,0 90,0 91,1
Rana kommune 96,7 93,6 93,2 94,3 94,8
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Skonseng skole 5 157 5 463 6 089 7 570 7 570
Rana kommune 174 557 171 784 177 337 178 548 176 992
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Skonseng skole 60 59 56 68 69
Rana kommune 57 57 59 59 60
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no