Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skonseng skole
Langfjellveien 100
8615 SKONSENG
Org.nr 975287092
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,4 8,0 8,7 10,7 10,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,6 13,1 11,0 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,9 76,2 67,1 45,9 46,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 15,3 18,4 22,7 21,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,6 13,2 11,1 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 15,1 15,8 12,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 100,0 90,0 91,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 157 5 463 6 089 7 570 7 570
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 56 68 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no