Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skonseng skole
Langfjellveien 100
8615 SKONSENG
Org.nr 975287092
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,6 7,4 8,0 8,7 10,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 12,4 12,6 13,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,0 86,9 76,2 67,1 45,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 13,4 15,3 18,4 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 12,5 12,6 13,2 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 13,7 15,1 15,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,9 98,5 100,0 100,0 90,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 097 5 157 5 463 6 089 7 570
Undervisningstimer totalt per elev 68 60 59 56 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no