Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skolen Ved Modum Bad
Einar Lundbys Vei 2
3370 VIKERSUND
Org.nr 976824210
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Modum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 6,3 5,8 5,8 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 0,0 0,0 2,6 2,9 2,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 2,2 3,0 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 3,0 3,3 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 97,8 100,0 95,1 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 651 2 651 2 651 2 651 2 651
Undervisningstimer totalt per elev 0 0 265 241 265
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no