Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skolen i Væran - Avd skole
Helligvær
8095 HELLIGVÆR
Org.nr 974627949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 5,4 5,2 5,8 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 3,6 5,2 3,8 2,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 44,7 0,0 47,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 9,0 0,0 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,9 3,5 7,9 4,6 3,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,5 0,0 1,7 2,1 2,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,3 3,9 6,3 4,7 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 993 3 335 2 850 3 617 4 996
Undervisningstimer totalt per elev 176 208 136 190 250
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no