Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skolen i Væran - Avd skole
Helligvær
8095 HELLIGVÆR
Org.nr 974627949
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,2 5,8 8,0 6,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,6 5,2 3,8 2,8 3,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 44,7 0,0 47,6 52,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 9,0 0,0 5,3 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,5 7,9 4,6 3,9 5,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 1,7 2,1 2,5 3,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,9 6,3 4,7 3,9 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,7 3,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,7 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,5 4,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 87,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 335 2 850 3 617 4 996 3 990
Undervisningstimer totalt per elev 208 136 190 250 181
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no