Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skogvik skole (UTGÅTT)
Skogvik
9140 REBBENES
Org.nr 974566494
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,5
Antall elever per årsverk til undervisning 2,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 2,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 000
Undervisningstimer totalt per elev 333
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no