Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skogsvåg skule
Finkelhølsvegen 44
5382 SKOGSVÅG
Org.nr 975287815
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 16,6 18,0 19,1 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,1 12,9 12,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,3 60,8 73,5 51,6 46,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,7 21,0 16,6 22,7 24,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,2 13,3 13,1 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 16,7 18,0 16,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 596 11 929 12 581 13 069 17 014
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 57 58 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no