Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skogn barne- og ungdomsskole
Lysaker 36
7620 SKOGN
Org.nr 876976072
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Levanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,4 38,3 40,1 40,3 38,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 14,0 14,1 13,8 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 7 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,1 63,2 72,2 67,6 68,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 20,1 16,9 17,9 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,9 15,9 14,6 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 15,3 15,7 17,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,3 17,9 19,4 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 97,3 97,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 522 24 442 24 493 24 952 24 211
Undervisningstimer totalt per elev 53 50 50 51 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no