Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skogmo skole og senter for Tospråklig Opplæring
Gamle Algarheimsveg 200
2052 JESSHEIM
Org.nr 984299443
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,8 31,9 36,7 38,3 32,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,5 16,0 13,7 14,2 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 3 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,0 107,2 138,7 72,5 82,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 13,5 9,2 16,8 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 16,1 13,8 14,3 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 19,8 15,6 18,9 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,8 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,6 90,3 84,9 89,2 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 19 934 21 375 25 213 24 262 21 831
Undervisningstimer totalt per elev 42 46 54 52 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no