Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skogfoss skole
Skogfoss
9925 SVANVIK
Org.nr 975280322
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 4,1 4,6 4,0 2,1
Antall elever per årsverk til undervisning 3,9 3,5 2,9 3,1 2,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,0 14,0 13,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,8 24,6 21,6 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3 3,8 3,2 3,5 2,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,7 3,8 3,2 3,5 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,0 77,4 77,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 038 2 943 3 333 2 668 1 535
Undervisningstimer totalt per elev 190 210 256 243 307
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no