Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skoger skole
Gundesølina 10
3039 DRAMMEN
Org.nr 975284387
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,9 12,6 13,1 14,5 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 14,7 14,7 13,0 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,7 46,1 49,1 70,8 59,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,1 29,3 27,0 16,6 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,6 14,6 13,0 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 19,8 16,7 15,4 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,7 96,4 96,8 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 657 8 598 8 750 9 720 10 802
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 51 57 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no