Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skogbygda skole
Skolevegen
2164 SKOGBYGDA
Org.nr 975272362
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 17,5 16,7 17,0 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 13,7 13,4 13,9 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,7 73,8 75,4 50,0 51,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 15,7 15,8 24,2 25,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 13,8 13,4 13,9 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 15,0 15,1 16,1 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,7 93,8 82,3 95,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 491 10 959 10 973 11 003 10 340
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 55 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no