Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skøyenåsen skole
Haakon Tveters Vei 75
0686 OSLO
Org.nr 876805022
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,0 31,8 33,3 38,2 45,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 15,6 16,9 16,1 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 210,4 172,2 193,1 211,7 673,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 8,2 7,5 6,5 1,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 22,1 20,8 22,6 21,5 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,2 23,4 25,7 23,7 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1 99,2 95,7 88,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 632 18 734 18 546 21 383 25 828
Undervisningstimer totalt per elev 40 42 39 41 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no