Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skøyenåsen skole
Haakon Tveters Vei 75
0686 OSLO
Org.nr 876805022
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 33,3 38,2 45,6 51,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 16,9 16,1 14,7 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,2 193,1 211,7 673,3 627,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 7,5 6,5 1,9 2,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,8 22,6 21,5 19,6 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,4 25,7 23,7 20,3 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 99,2 95,7 88,8 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 734 18 546 21 383 25 828 27 584
Undervisningstimer totalt per elev 42 39 41 45 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no