Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skøyen skole
Monolitveien 6
0375 OSLO
Org.nr 979128134
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 48,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 31 559
Undervisningstimer totalt per elev 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no