Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skøyen skole
Monolitveien 6
0375 OSLO
Org.nr 979128134
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,8 40,3 41,9 48,3 53,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 18,6 18,9 16,5 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 12 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,7 70,5 58,1 87,3 80,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 23,3 28,1 16,6 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,5 19,6 19,8 17,3 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 21,8 22,4 18,6 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,8 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,6 100,0 97,2 97,7 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 26 322 26 398 26 740 31 559 35 081
Undervisningstimer totalt per elev 42 40 39 45 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no