Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skøelv skole
Nedre Bakkejord 201
9310 SØRREISA
Org.nr 974569701
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sørreisa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,0 8,1 8,1 7,9 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,0 10,9 10,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,8 28,5 39,4 33,6 30,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,8 34,2 24,6 28,8 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,6 10,4 10,3 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 12,0 11,1 11,8 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,6 88,5 61,0 63,1 65,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 348 5 301 5 314 5 267 5 757
Undervisningstimer totalt per elev 72 67 68 69 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no