Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skodvin skule (UTGÅTT)
Nedre Skodvin
5956 HUNDVIN
Org.nr 975285995
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Lindås kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 193,9 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 33 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,9 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 122 722 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 63 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no