Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skodvin skule (UTGÅTT)
Nedre Skodvin
5956 HUNDVIN
Org.nr 975285995
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Skodvin skule (UTGÅTT) 7,6
Lindås kommune 200,8 195,1 198,8 193,2 193,9
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Skodvin skule (UTGÅTT) 8,6
Lindås kommune 10,7 11,1 11,0 11,3 11,3
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skodvin skule (UTGÅTT) 2
Lindås kommune 31 32 34 33 33
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skodvin skule (UTGÅTT) 26,3
Lindås kommune 63,1 60,0 58,2 59,6 58,9
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skodvin skule (UTGÅTT) 29,8
Lindås kommune 15,4 16,4 16,9 16,8 17,0
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT) 8,7
Lindås kommune 11,3 11,7 11,2 11,9 11,6
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT) 0,0
Lindås kommune 12,5 13,2 14,2 13,5 14,4
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skodvin skule (UTGÅTT) 10,7
Lindås kommune 14,5 15,3 14,6 15,4 15,5
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT)
Lindås kommune 14,0
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT)
Lindås kommune 15,0
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT)
Lindås kommune 18,4
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skodvin skule (UTGÅTT) 94,1
Lindås kommune 98,6 97,9 94,9 97,1 98,1
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Skodvin skule (UTGÅTT) 5 141
Lindås kommune 130 079 123 488 127 013 122 446 122 722
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Skodvin skule (UTGÅTT) 86
Lindås kommune 67 64 65 63 63
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no