Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skodvin skule (UTGÅTT)
Nedre Skodvin
5956 HUNDVIN
Org.nr 975285995
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Skodvin skule (UTGÅTT) 7,6
Lindås kommune 219,8 221,5 225,8 222,4 225,6
Hordaland fylke 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Skodvin skule (UTGÅTT) 8,6
Lindås kommune 10,3 10,6 10,6 10,7 10,6
Hordaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skodvin skule (UTGÅTT) 2
Lindås kommune 34 39 40 41 40
Hordaland fylke 785 816 854 893 928
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skodvin skule (UTGÅTT) 26,3
Lindås kommune 60,4 54,4 53,2 52,5 53,2
Hordaland fylke 79,5 77,0 74,0 71,0 68,6
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skodvin skule (UTGÅTT) 29,8
Lindås kommune 15,5 17,4 17,8 18,2 17,8
Hordaland fylke 13,6 14,2 14,7 15,2 15,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT) 8,7
Lindås kommune 11,1 11,4 11,0 11,5 11,1
Hordaland fylke 13,4 13,3 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT) 0,0
Lindås kommune 11,8 12,4 13,4 12,5 13,4
Hordaland fylke 14,6 14,7 14,7 14,9 14,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skodvin skule (UTGÅTT) 10,7
Lindås kommune 14,3 15,0 14,4 15,0 14,9
Hordaland fylke 17,0 16,9 17,0 16,8 16,5
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT)
Lindås kommune 13,5
Hordaland fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT)
Lindås kommune 14,5
Hordaland fylke 16,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skodvin skule (UTGÅTT)
Lindås kommune 17,8
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skodvin skule (UTGÅTT) 94,1
Lindås kommune 98,5 97,7 95,0 96,7 97,9
Hordaland fylke 98,8 98,5 98,1 98,2 98,3
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Skodvin skule (UTGÅTT) 5 141
Lindås kommune 142 762 141 204 144 672 141 533 143 719
Hordaland fylke 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Skodvin skule (UTGÅTT) 86
Lindås kommune 69 67 68 66 67
Hordaland fylke 57 58 58 59 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no