Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skodvin Montessoriskule (privat)
Skodvinsvegen 1
5956 HUNDVIN
Org.nr 915686893
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skodvin Montessoriskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 7,7 7,9 11,3 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,7 8,9 7,3 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,4 21,3 13,5 17,0 17,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 43,9 43,1 64,5 42,0 43,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,9 10,1 8,5 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 14,0 14,3 11,0 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,0 100,0 92,6 94,1 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 204 5 432 5 747 8 172 7 219
Undervisningstimer totalt per elev 80 77 83 101 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no