Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skodje ungdomsskule
Stadionvegen 23
6260 SKODJE
Org.nr 974618729
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skodje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 17,4 13,8 16,9 17,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,7 10,8 9,2 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 222,1 450,0 297,6 560,0 118,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,4 2,1 3,1 1,5 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,4 14,6 12,2 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 17,0 17,2 16,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 82,7 75,0 85,2 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 9 742 9 961 7 581 10 017 9 627
Undervisningstimer totalt per elev 57 61 61 72 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no