Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skodje kommune (utgått)
Kommunenr 1529
Kun utgåtte skoler med adresse i Skodje kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 57,3 60,0 75,8 78,1 78,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,6 9,6 9,3 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 14 13 16 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,0 46,1 50,8 40,5 42,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 22,7 17,4 20,7 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,1 11,5 11,0 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,7 9,4 9,4 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,8 13,6 13,0 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,1 88,9 91,0 88,9 90,5
Lærertimer som gis til undervisning 37 455 38 639 49 791 50 114 51 215
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 74 77 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no