Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skodje kommune
Kommunenr 1529
Alle grunnskoler med adresse i Skodje kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,4 57,3 60,0 75,8 78,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,8 11,6 9,6 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 14 13 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,0 78,0 46,1 50,8 40,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 13,9 22,7 17,4 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,1 13,1 11,5 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 13,3 13,7 9,4 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 16,1 16,8 13,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 87,1 88,9 91,0 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 33 340 37 455 38 639 49 791 50 114
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 62 74 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no