Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skodje barneskule
Skodje
6260 SKODJE
Org.nr 975277801
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skodje kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 20,0 21,7 23,5 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,3 14,5 13,7 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,7 61,5 51,1 54,9 42,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 21,8 25,8 23,1 28,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,1 14,5 14,0 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,1 18,4 17,0 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 99,5 98,0 92,0 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 889 13 898 14 584 16 093 16 672
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 51 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no