Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjong barneskule (UTGÅTT)
Skjong
6050 VALDERØYA
Org.nr 882605612
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 061
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no