Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjomen skole
Skjomenveien - Elvegård 210
8523 SKJOMEN
Org.nr 975288528
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 579
Undervisningstimer totalt per elev 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no