Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjomen skole
Skjomenveien - Elvegård 210
8523 SKJOMEN
Org.nr 975288528
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 5,0 5,7 5,2 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 9,2 9,1 8,0 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,0 32,3 35,4 28,5 26,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 25,8 22,8 25,0 23,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 9,5 10,5 9,1 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 11,5 9,5 8,6 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 10,5 10,3 8,9 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 77,2 91,6 100,0 72,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 059 3 238 3 582 3 300 3 579
Undervisningstimer totalt per elev 87 77 78 89 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no