Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjomen skole
Skjomenveien - Elvegård 210
8523 ELVEGÅRD
Org.nr 975288528
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 5,0 5,0 5,7 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,1 9,2 9,1 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,0 70,0 32,3 35,4 28,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 10,1 25,8 22,8 25,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 8,1 9,5 10,5 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,1 11,0 11,5 9,5 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 9,1 10,5 10,3 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,6 77,2 91,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 038 3 059 3 238 3 582 3 300
Undervisningstimer totalt per elev 92 87 77 78 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no