Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjolden oppvekstsenter - Avd skule
Bolstadvegen 9
6876 SKJOLDEN
Org.nr 975276325
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 5,4 5,3 5,3 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 7,8 6,2 5,9 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,4 97,4 43,7 65,9 60,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 7,0 13,5 8,4 10,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 7,9 6,4 5,9 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 10,1 8,6 7,6 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,0 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 085 3 519 3 676 3 666 2 960
Undervisningstimer totalt per elev 83 95 119 126 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no