Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjolden Oppvekstsenter - Avd skule
Bolstadvegen 9
6876 SKJOLDEN
Org.nr 975276325
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Luster kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 4,5 5,4 5,3 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 8,9 7,8 6,2 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,5 97,4 97,4 43,7 65,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 8,5 7,0 13,5 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 8,9 7,9 6,4 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 10,3 10,1 8,6 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 903 3 085 3 519 3 676 3 666
Undervisningstimer totalt per elev 74 83 95 119 126
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no