Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjold skule
Vikanesvegen 4
5574 SKJOLD
Org.nr 974618133
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vindafjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,8 32,4 32,2 30,9 28,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,8 10,1 10,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,4 65,2 61,6 76,0 86,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 15,1 15,2 12,4 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 11,8 11,5 12,4 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 13,3 12,1 11,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 15,2 15,0 15,6 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,7 95,9 99,2 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 338 20 615 20 790 20 140 18 700
Undervisningstimer totalt per elev 59 65 69 69 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no