Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjold skole
Fanavegen 59
5239 RÅDAL
Org.nr 974738260
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Skjold skole Bergen kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 23,3 2 482,3 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 13,1 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 319 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,8 90,9 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 12,9 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 14,0 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,3 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 17,4 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,0 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 18,2 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,0 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,4 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 639 1 586 357 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 50 55 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no