Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjold skole
Fanavegen 59
5239 RÅDAL
Org.nr 974738260
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 639
Undervisningstimer totalt per elev 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no