Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjold skole
Fanavegen 59
5239 RÅDAL
Org.nr 974738260
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 23,8 22,4 23,3 26,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 14,1 14,2 14,8 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,4 90,7 91,1 116,8 93,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 13,1 13,6 10,7 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,2 14,2 14,8 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,1 15,7 16,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 226 14 828 14 487 14 639 17 651
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 52 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no