Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjold skole
Fanavegen 59
5239 RÅDAL
Org.nr 974738260
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 24,8 23,8 22,4 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 13,7 14,1 14,2 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,5 140,4 90,7 91,1 116,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 8,6 13,1 13,6 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 13,6 14,2 14,2 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,0 16,1 15,7 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 136 16 226 14 828 14 487 14 639
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 53 52 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no