Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjønnhaug skole
Lindebergåsen 39
1068 OSLO
Org.nr 874590282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 44,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 210
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no