Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjønnhaug skole
Lindebergåsen 39
1068 OSLO
Org.nr 874590282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 17,7 16,2 21,9 22,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,4 16,5 12,3 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 6 11 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,7 76,3 36,8 22,9 27,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 16,9 39,1 50,3 44,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 14,1 17,3 12,9 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 17,0 21,2 16,8 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 88,2 94,7 95,1 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 338 12 597 10 432 15 198 15 210
Undervisningstimer totalt per elev 60 55 45 60 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no