Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skjønnhaug skole
Lindebergåsen 39
1068 OSLO
Org.nr 874590282
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 18,7 17,7 16,2 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,3 13,4 16,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 3 6 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,1 80,7 76,3 36,8 22,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 14,7 16,9 39,1 50,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,8 14,1 17,3 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 18,5 17,0 21,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 94,4 88,2 94,7 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 491 13 338 12 597 10 432 15 198
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 55 45 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no